REFORMA I REHABILITACIÓ

La reforma i rehabilitació és la intervenció dins d’una edificació existent. Pot tractar-se també d’una gran rehabilitació, on s’afecta sobre tot el conjunt, interior, exterior i estructural de l’immoble.

En obres de reforma i rehabilitació (sigui de local comercial o bé d’habitatge), inclús amb afectació estructural, es permet pel volum d’obra la Direcció Única. En aquest tipus d’obra no és necessària la conjunció dels dos tècnics (a no ser que ho requeriexi els serveis tècnics municipals) i tant projecte com execució d’obra pot recaure en un sol tècnic, així com les feines derivades en material de seguretat, control de qualitat, etc…

A més, les tasques de l’Arquitecte Tècnic en gran rehabilitació són similars a les d’obra nova. Forma part de la Direcció Facultativa portant a terme la Direcció d’Execució Material i se li associa també el Control de Qualitat i la Coordinació de Seguretat en Fase d’Execució, tot i que pot desenvolupar d’altres que siguin necessàries o requerides, com seria la gestió sobre el control econòmic de l’obra o bé la gestió en la contractació i comparatiu de feines.

També en fase de projectes moltes vegades és requerit per l’elaboració dels amidaments de projecte, la redacció de l’estudi de seguretat o bé el càlcul estructural.

Obrir un xat
Hola! En què puc ajudar-te?