Sobre mi | Raül López

V=(C+H)xA – Victor Küpers

Amb gairebé 20 anys d’experiència com Arquitecte Tècnic, he executat nombrosos projectes, tant de reforma, de rehabilitació com d’obra nova.

Entre les obres realitzades s’inclouen majoritàriament rehabilitacions amb reforma estructural a l’entorn del Barri Vell de Girona, vivendes unifamiliars i plurifamiliars, pavellons esportius i també treballs de coordinació de seguretat en elements històrics de la ciutat de Girona (Rehabilitació del Pont Eiffel o la  reconstrucció d’un tram de la muralla medieval a la zona dels Jardins de l’Àngel). 

L’exercici professional de forma autònoma, sempre ha anat compaginat amb l’exercici professional en una empresa constructora especialitzada en la rehabilitació al Barri Vell de Girona, fet que m’ha permès viure la construcció des de vessants diferents.

Nascut a Premià de Mar (Barcelona), vaig cursar els estudis d’Arquitectura Tècnica a l’Escola Politècnica Superior de Girona (UdG), graduant-me i col·legiant-me l’any 2004 a l’actual Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Girona. Des de llavors fins l’actualitat,  he exercit la professió d’Arquitecte Tècnic o Aparellador freelance, executant com a Director Únic o bé conjuntament com a Direcció Facultativa, uns 200 projectes aproximadament.

 

Ja en l’etapa dels meus estudis, vaig treballar fent tasques de delineació, confecció d’ofertes econòmiques en licitacions o concursos per l’Administració Pública i vaig ser format en Sistemes de Qualitat tipus ISO-9001 desenvolupant tasques d’implantació i seguiment com a Cap de Qualitat, en una empresa constructora de la ciutat de Girona.

 

Abans d’acabar la carrera, vaig entrar a formar part (des del febrer de l’any 2002) de l’empresa constructora Jaume Servosa Oliveras, S.L., com a cap d’obra i, un cop acabats els estudis, com a Arquitecte Tècnic.  L’empresa està  especialitzada en rehabilitació i gran rehabilitació, centrant el seu àmbit d’actuació en el Barri Vell de Girona. Això em va oferir la possibilitat d’aprendre i formar-me precisament en la branca de la construcció que més em va interessar o agradar.

 

Treballar com Arquitecte Tècnic o Aparellador d’una empresa constructora d’aquest tipus m’ha permès realitzar-me plenament executant els projectes plantejats per Arquitectes i Arquitecte Tècnics complertament diferents, tant en rehabilitacions, grans rehabilitacions o bé obra nova.

Com Arquitecte Tècnic d’una empresa constructora aprens a optimitzar recursos, planificació dels equips de treball, coordinar les obres, controlar costos, elaborar pressupostos i certificacions d’obra,… Però, i això és el més important, no ho fas sempre dins la mateixa Arquitectura o bé dins el mateix entorn (sobretot tractant-se de rehabilitació), sino que ho fas sota els diferents estils dels diferents projectistes, amb el màxim grau de compromís i dedicació. Una feina que, com a tècnic, et situa a l’altra banda de la Direcció Facultativa, havent de seguir l’obra en tot el seu procés.

 

Durant tot aquest temps sempre he compaginat les feines a l’empresa constructora amb les meves atribucions com a freelance, comptant en l’actualitat amb aproximadament 500 encàrrecs elaborats. Aquest bagatge professional només ha estat possible treballant i dedicant-me a la tasca sense cap tipus de por ni desànim. Cap encàrrec ha estat irrellevant i mai n’he declinat cap per por a no saber-ho fer o per considerar que no tenia importància. Ningú neix ensenyat i quan t’encares a un nou repte, si ets constant, decidit i et compromets, ja trobaràs les eines necessàries per poder fer-lo realitat.

 

A part de la filosofia amb la que s’afronti el treball, també hi ha un component que no s’ha de deixar de banda. Qui et truca o et ve a buscar, o bé té una il·lusió o bé té una necessitat, i deixant de banda que la feina per definició no és altruista, s’ha de mirar que el que fem aporti sempre alguna cosa als demés.

 

Com defineix Victor Küpers i tal com he volgut titular la meva presentació, el valor d’una persona ve marcat per tres variables, la C de coneixement, la H d’habilitat i la A d’actitud, sota l’expressió V=(C+H)xA.

 

Els coneixements (C) els vaig adquirir formant-me acadèmicament, però també afrontant la varietat de feines executades (tant dins l’empresa constructora com de forma autònoma). Cada dia aprenem i estem en evolució continuada. No ens hem d’acomodar dins la nostra àrea de confort, sinó que hem de voler-ne sortir. No fer únicament allò que volem o sabem controlar, sinó afrontat el que no coneixem per aprendre a controlar-ho, cosa que sempre he intentat.

 

L’habilitat (H) l’he adquirida amb el pas del temps. Treballar a les dues bandes del que anomenem la Direcció d’Obra et permet tenir una perspectiva molt més amplia i detectar on poden sorgir problemes. Saber aportar la teva ajuda a l’equip que realitza una obra, sigui o no sigui la teva atribució i tirar endavant amb la il·lusió del client.

Totes les feines t’ajuden i t’aporten alguna cosa: els informes pericials et fan entendre com s’han produït patologies o bé conflictes que posteriorment han derivat en confrontament judicials i així buscar la manera d’evitar-los; els certificats energètics t’ajuden a veure les mancances energètiques que pot tenir una construcció, en funció de la situació i de  l’entorn, interpretant així les necessitats que se’ns poden presentar en el decurs de l’execució de l’obra i saber posar l’accent en el que realment és necessari; la rehabilitació t’obliga a estar despert i atent, a rumiar contínuament i saber canviar la direcció de l’obra a necessitat, reconduint-la en tot moment sense haver d’interferir en la planificació marcada. I així tot en el que participem.

Hem de saber extreure el màxim profit de tot el que fem, ja que cada tasca ens aporta alguna cosa i ens fa créixer professionalment. S’ha de saber aprofitar i d’aquesta forma, les nostres Habilitats sempre aniran en augment.

 

Per últim, l’Actitud, que és la variable més important d’aquesta fórmula. El Coneixement i l’Habilitat, tal com diu, sumen, però la Actitud (A), multiplica. De res serveixen tots els nostres coneixements i habilitats si no tenim una actitud positiva. Aquí és on entra en joc no tant sols la sort que tenim els Tècnics, i el gremi de la construcció en general, de tenir aquesta professió sino també la voluntat de fer realitat els somnis dels clients i de veure com el que projectem o les solucions que trobem i adoptem, es van realitzant dia a dia, transformant una idea en una realitat; un somni o una necessitat, en un fet.

 

“Per fer les coses bé és necessari primer l’amor, segon la tècnica” – Antoni Gaudí

 

 

Qué és un Arquitecte Tècnic o Aparellador?

 

L’Arquitecte Tècnic o Aparellador té els seus antecedents directes a l’Edat Mitja en la professió de Mestre d’Obres, referent-se històricament a Guillen de Rohan enterrat a la primera meitat del segle XV, a la capella de Santa Clara a Tordesillas i on es pot llegir : “Aquí yace Guillen de Rohan, maestro de la iglesia de León et Apareiador de esta capilla”.

 

En l’actualitat, l’Arquitecte Tècnic (abans denominat Aparellador) participa fonamentalment en el procés constructiu com a responsable, dins la Direcció Facultativa d’una obra, de la Direcció Execució Material, Coordinació de Seguretat en fase d’execució i Controls de Qualitat. Tot i això, participa també en la fase de redacció del projecte, en la realització d’amidaments, confecció de pressupostos, càlculs d’estructures, redacció d’estudis bàsics o complerts de Seguretat i Salut, així com altres tasques administratives necessàries o requerides.

 

De la mateixa manera, en projectes de rehabilitacions, reformes, substitució estructurals, piscines, legalitzacions, treballs de disseny i interiorisme, etc… estem habilitats per dur a terme la Direcció única integrada per la redacció del projecte i execució d’obra.

 

Paral·lelament a treballs propis d’obra de rehabilitació o bé de nova construcció, formant par d’equips multidisciplinaris o bé en solitari (depenent del cas), la nostra competència i coneixements ens permeten realitzar altres tipus de tasques com la redacció d’Informes Pericials, Certificats diversos, Certificats Energètics, Cèdules d’Habitabilitat de segona ocupació, Inspecció Tècnica en l’Edificació (ITE), així com l’ atorgació del Certificat d’Aptitud de l’Edifici, redacció de Llibre de l’edifici, plànols geo-referenciats o basats en coordenades GML, aixecaments topogràfics o planimètrics, Taxacions, Regularitzacions Cadastrals, Divisions Horitzontals, Parcel·lacions, etc…

Obrir un xat
Hola! En què puc ajudar-te?