COORDINACIÓ I SEGURETAT

La coordinació de seguretat es diferencia en fase de projecte i fase d’execució d’obra. Quan l’estudi de seguretat és bàsic (segons exigències de RD 7627/1997) generalment el redacta el propi tècnic projectista, però quan és complert, és una pràctica normalitzada la contractació externa en la redacció.

El mateix passa amb la coordinació de seguretat en fase d’execució. Generalment la realitza un dels membres de la Direcció Facultativa (Arquitecte Tècnic o Aparellador), però és normal la contractació d’un tercer membre per fer aquesta tasca.

En fase d’execució d’obra es supervisa el cumpliment documental i d’implantació, així com el comportament a obra, en quant a mesures de seguretat establertes

Obrir un xat
Hola! En què puc ajudar-te?