OBRA NOVA

En obres de nova construcció la figura de l’Arquitecte Tècnic és necessaria en la Direcció d’Execució Material en conjunció amb l’Arquitecte (sigui o no el projectista de l’obra) formant la Direcció Facultativa de l’Obra.

Generalment aquesta feina va associada a les feines de Coordinació de Seguretat en Fase d’Execució i amb el Control de Qualitat, esdevint aquest tres les tasques principals de l’Arquitecte Tècnic o Aparellador, tot i que pot desenvolupar d’altres que siguin necessàries o requerides, com seria la gestió sobre el control econòmic de l’obra o bé la gestió en la contractació i comparatiu de feines. 

També en fase de projectes moltes vegades és requerit per l’elaboració dels amidaments de projecte, la redacció de l’estudi de seguretat o bé el càlcul estructural

Serveis relacionats amb obra nova

Obrir un xat
Hola! En què puc ajudar-te?