INSTAL·LACIÓ D’ASCENSOR EN HABITATGE UNIFAMILIAR A L’ ESCALA

Com a continuació de l’obra anterior de reforma, ampliació i piscina en habitatge unifamiliar a l’Escala, es va voler integrar un ascensor que comuniqués directament el garatge amb l’habitatge, fent aturada en cada planta. El problema derivat d’aquesta proposta és que la casa era enclavada en la roca de la falda de la muntanya, construïda originalment de forma esgraonada on el solapament dels tres nivells en vertical era gairebé nul, sobretot entre la planta baixa i la segona planta pis, on en horitzontal hi havia 11 ml de distància. Es va haver de fer un túnel excavat en roca i per sota la fonamentació de l’edificació, adaptant el recorregut segons els punts de recolçament.

Municipi: Girona

Any del projecte: 2012

Tècnic Redactor del Projecte: Raül López i Raúl Muñoz Pacheco

Col·laboració: /

Client: Privat

EXECUCIÓ OBRA

Obrir un xat
Hola! En què puc ajudar-te?