COORDINACIÓ DE SEGURETAT EN FASE D’EXECUCIÓ D’ENDERROC D’EDIFICI PLURIFAMILIAR A GIRONA

En el barri de Pont Major, l’Ajuntament de Girona enderrocar aquest edifici plurifamiliar entremitgeres  per generar en el futur una zona de pas des del Carrer Principal a les zones verdes posteriors a les cases. Es va decidir conservant la façana per no embrutir l’aspecte d’aquest conjunt de cases, mantenint així l’aspecte conferit en el segle passat.

Gran part dels forjats eren voltes i donat s’enderrocava en la seva totalitat, era necessari primer crear  un estintolament entre edificis, per així després, de forma manual, enderrocar-lo.

Municipi: Girona

Any del projecte: 2011

Direcció d’obra: Blázquez Guanter S.L.P.

Client: Ajuntament de Girona

EXECUCIÓ OBRA

Obrir un xat
Hola! En què puc ajudar-te?